Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za materija

hrvatski njemacki
materija Imenica Stoff
materija Imenica Materie

3 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
materija Imenica Materie
sastav materije Aufbau der Materie
atomska struktura materije die atomare Struktur der Materie
neorganizirana materija unorganisierte Materie