Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za knabbern

njemacki hrvatski
knabbern Verb hrskati
knabbern Verb griskati