Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za halten

njemacki hrvatski
halten Verb
Fehler melden
zadržati
halten Verb
Fehler melden
održavati
halten Verb
Fehler melden
održati
halten Verb
Fehler melden
držati
halten Verb
Fehler melden
sačuvati
halten Verb
Fehler melden
zadržavati
halten Verb
Fehler melden
zaustaviti se
halten Verb
Fehler melden
pridržati
halten Verb
Fehler melden
pridržavati
halten Verb
Fehler melden
uzdržati
Halten Imenica
Fehler melden
održavanje
Halt Imenica
Fehler melden
zastoj
Halt Imenica
Fehler melden
mirovanje
Halt Imenica
Fehler melden
oslonac
Halt Imenica
Fehler melden
uporište
Halten Imenica
Fehler melden
zadržavanje
Halten Imenica
Fehler melden
podržavanje

23 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
halten Verb
Fehler melden
zadržati
er hielt sie sanft zurück nježno ju je zadržao
etwas in Betrieb halten zadržati nešto u radu
das Wasser nicht halten können ne moći zadržati mokraću
einen Ball halten zadržati loptu
halten Verb
Fehler melden
održavati
Ordnung halten održavati red
Kontakt halten održavati kontakt
jemanden informiert halten nekoga održavati informiranim
mit jemandem Verbindung halten održavati vezu s kime
halten Verb
Fehler melden
održati
einfach gehalten biti jednostavno održan
Lobreden halten održati govor u čiju slavu
den Kurs halten održati tečaj
eine schneidige Ansprache halten održati oštar govor
halten Verb
Fehler melden
držati
einen Gottesdienst halten držati misu
Diät halten držati dijetu
Frieden halten držati mir
unterm Arm halten držati pod rukom
halten Verb
Fehler melden
sačuvati
die Erinnerung an jemanden wach halten sačuvati sjećanje na koga
halten Verb
Fehler melden
zaustaviti se
der Zug hielt auf freier Strecke vlak se zaustavio na otvorenoj pruzi
halten Verb
Fehler melden
pridržavati
er hielt sich sklavisch an die Regeln slijepo se pridržavao pravila
sich an die Vorschriften halten pridržavati se propisa
sich an die Vorschriften halten pridržavati se uputa
Halt Imenica
Fehler melden
oslonac
an etwas Halt finden pronaći u čemu oslonac
er hat jeden sittlichen Halt verloren izgubio je svaki moralni oslonac