Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za freigeben

njemacki hrvatski
freigeben Verb
Fehler melden
dati
freigeben Verb
Fehler melden
dopustiti
freigeben Verb
Fehler melden
pustiti
freigeben Verb
Fehler melden
osloboditi
freigeben Verb
Fehler melden
puštati
freigeben Verb
Fehler melden
deblokirati
freigeben Verb
Fehler melden
oslobađati
freigeben Verb
Fehler melden
otvoriti za javnost

16 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
freigeben Verb
Fehler melden
dati
in Auftrag geben dati nalog
in Auftrag geben dati u obradu
Garantie geben dati jamstvo
einen Kuss geben dati poljubac
freigeben Verb
Fehler melden
dopustiti
das Rotwild ist zum Abschuss freigegeben dopušten je odstrel plemenite divljači
freigeben Verb
Fehler melden
pustiti
jemandem den Weg freigeben pustiti koga da prođe
auf freien Fuß setzen pustiti na slobodu
jemandem freie Hand lassen nekome pustiti slobodu
jemanden auf freien Fuß setzen pustiti koga iz zatvora na slobodu
freigeben Verb
Fehler melden
osloboditi
den Boden frei machen osloboditi teren
jemandem den Weg freigeben osloboditi kome put
jemanden frei geben nekoga osloboditi
die Gefangenen frei bekommen uspjeti osloboditi zatvorenike
freigeben Verb
Fehler melden
puštati
etwas nicht aus der Hand geben ne puštati što iz ruke
freigeben Verb
Fehler melden
otvoriti za javnost
freies Feld otvoreno polje
etwas öffentlich bekannt geben upoznati čime javnost