Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za erlegen

njemacki hrvatski
erlegen Verb položiti
erlegen Verb platiti
erlegen Verb obaviti
erlegen Verb ubiti
erlegen Verb obavljati
erliegen Verb padati
erlegen Verb polagati
erliegen Verb pasti
erliegen Verb podlijegati
erliegen Verb podleći
erliegen Verb klonuti
erlegen Verb ustrijeliti

8 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
erlegen Verb platiti
einen Betrag erlegen platiti iznos
die fälligen Gebühren erlegen platiti dospjele pristojbe
das Eintrittsgeld erlegen platiti ulaznicu
erliegen Verb podleći
dem Wahn erliegen podleći zabludi
einer Selbsttäuschung erliegen podlegnuti samoobmani
Suggestionen erliegen podleći sugestijama
der feindlichen Übermacht erliegen podleći neprijateljskoj nadmoći
erlegen Verb ustrijeliti
einen Wolf erlegen ustrijeliti vuka