Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za entwickeln

njemacki hrvatski
entwickeln Verb
Fehler melden
razviti
entwickeln Verb
Fehler melden
razvijati
entwickeln Verb
Fehler melden
razlagati
entwickeln Verb
Fehler melden
razmotati
Entwickeln Imenica
Fehler melden
razvoj
Entwickeln Imenica
Fehler melden
istraživanje
Entwickeln Imenica
Fehler melden
razvijanje

9 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
entwickeln Verb
Fehler melden
razviti
einen Film entwickeln razviti film
ein Modell entwickeln razviti model
eine Leidenschaft entwickeln razviti strast
eine Aufnahme entwickeln razviti snimak
entwickeln Verb
Fehler melden
razvijati
Fähigkeiten entwickeln und anpassen razvijati i prilagođavati vještine
die Persönlichkeit entwickeln razvijati ličnost
ein Sensorium für etwas entwickeln razvijati osjećaj za što
neue Prototypen entwickeln razvijati nove prototipove
entwickeln Verb
Fehler melden
razlagati
jemandem seine Pläne entwickeln razlagati komu svoje planove