Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za dugotrajna imovina

hrvatski njemacki
dugotrajna imovina Imenica
Fehler melden
Anlage
dugotrajna imovina Imenica
Fehler melden
Anlagevermögen
dugotrajna imovina Imenica
Fehler melden
Anlagekapital
dugotrajna imovina Imenica
Fehler melden
Kapitalvermögen

4 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
dugotrajna imovina Imenica
Fehler melden
Anlagevermögen
agregatna dugotrajna imovina Anlagevermögen der Gesamtwirtschaft
agregatna dugotrajna imovina gesamtwirtschaftliches Anlagevermögen
ispravak vrijednosti dugotrajne imovine Wertberichtigung auf Anlagevermögen
dugotrajna imovina Imenica
Fehler melden
Kapitalvermögen
prihodi od kapitalne imovine Einkünfte aus Kapitalvermögen