Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za dahingeben

njemacki hrvatski
dahingeben Verb
Fehler melden
davati
dahingeben Verb
Fehler melden
žrtvovati

2 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
dahingeben Verb
Fehler melden
žrtvovati
seinen kostbaren Besitz gab er hin žrtvovao je svoju dragocjenu imovinu
sein Leben gab er hin žrtvovao je svoj život