Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za begründen

njemacki hrvatski
begründen Verb
Fehler melden
objasniti
begründen Verb
Fehler melden
uspostaviti
begründen Verb
Fehler melden
dokazati
begründen Verb
Fehler melden
osnovati
begründen Verb
Fehler melden
obrazložiti
begründen Verb
Fehler melden
utemeljiti
begründen Verb
Fehler melden
dokazivati
begründen Verb
Fehler melden
osnivati
begründen Verb
Fehler melden
obrazlagati
begründen Verb
Fehler melden
utemeljivati
begründen Verb
Fehler melden
temeljiti

10 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
begründen Verb
Fehler melden
osnovati
eine Schule begründen osnovati školu
begründete Zweifel osnovane sumnje
begründete Ansprüche osnovani zahtjevi
begründen Verb
Fehler melden
obrazložiti
das ist durch nichts zu begründen to se ničim ne može obrazložiti
etwas metodisch begründen obrazložiti što metodski
etwas rational begründen racionalno obrazložiti što
etwas theoretisch begründen obrazložiti što teorijski
begründen Verb
Fehler melden
temeljiti
Anspruch begründen temeljiti zahtjev
wie begründet sich sein Anspruch? na čemu se temelji njegov zahtjev?
durch etwas begründet sein temeljiti se na čemu