Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za begleichen

njemacki hrvatski
begleichen Verb platiti
begleichen Verb podmiriti
begleichen Verb namiriti

7 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
begleichen Verb platiti
Schuld begleichen platiti dug
eine Rechnung durch Postanweisung begleichen platiti račun doznačivši novac poštom
begleichen Verb podmiriti
Rechnung begleichen podmiriti račun
ein Konto begleichen podmiriti račun
begleichen Verb namiriti
Kosten begleichen namiriti troškove
eine Rechnung begleichen namiriti račun
eine Schuld begleichen namiriti dug