Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Substanz

njemacki hrvatski
Substanz Imenica jezgra
Substanz Imenica tvar
Substanz Imenica bitnost
Substanz Imenica supstanca
Substanz Imenica supstancija

8 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Substanz Imenica jezgra
die geistige Substanz einer Nation duhovna jezgra naroda
Substanz Imenica tvar
aktive Substanz aktivna tvar
adsorbierte Substanz adsorbirana tvar
radioaktive Substanz radioaktivna tvar
umweltschädliche Substanz ekološki štetna tvar
Substanz Imenica supstanca
hochgiftige Substanzen vrlo otrovne supstance
Substanz Imenica supstancija
aggressive chemische Substanzen štetne kemijske supstancije
nahe stehende Substanzen bliske supstancije