Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Ruf

njemacki hrvatski
Ruf Imenica glas
Ruf Imenica poziv
Ruf Imenica znak
Ruf Imenica zov
Ruf Imenica ugled

13 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Ruf Imenica glas
einen guten Ruf haben imati dobar glas
jemandes Ruf beflecken okaljati čiji glas
die Mannschaft muss ihren Ruf aufmöbeln momčad mora popraviti svoj glas
jemandes Ruf besudeln okaljati sjećanje na čiji glas
Ruf Imenica poziv
automatischer Ruf automatski poziv
akustischer Ruf akustički poziv
handbetätigter Ruf ručni poziv
halbselbsttätiger Ruf poluautomatski poziv
Ruf Imenica zov
ein Ruf von weither zov izdaleka
Ruf Imenica ugled
einen guten Ruf genießen uživati dobar ugled
einen Ruf erwerben steći ugled
dem Ruf schaden narušavati ugled
guten Ruf genießen uživati dobar ugled