Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Ladung

njemacki hrvatski
Ladung Imenica poziv
Ladung Imenica teret
Ladung Imenica utovar
Ladung Imenica tovar
Ladung Imenica naboj
Ladung Imenica napunjenost

12 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Ladung Imenica poziv
Ladung vor Gericht poziv na sud
Ladung übernehmen preuzeti poziv
Ladung Imenica teret
Ladung löschen istovariti teret
flüssige Ladung tekući teret
unbeschädigte Ladung neoštećeni teret
palettierte Ladungen tereti na paletama
Ladung Imenica tovar
eine Ladung Holz ankarren dopremiti tovar drva
Teile der Ladung gingen über dijelovi tovara skliznuli su na stranu
Ladung Imenica naboj
wahre Ladung stvarni naboj
freie Ladung slobodni naboj
bewegliche Ladung pokretni naboj
induzierte Ladung inducirani naboj