Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Faktur

njemacki hrvatski
Faktur Imenica račun
Faktur Imenica faktura