Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Aufforderung

njemacki hrvatski
Aufforderung Imenica zahtjev
Aufforderung Imenica poziv

2 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Aufforderung Imenica poziv
Aufforderung zur Zeichnung poziv na upis vrijednosnih papira
Aufforderung an die Aktionäre poziv dioničarima