Konjugacija od zatrpavati

 • Prezent od „zatrpavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja zatrpavam zatrpavam zatrpavam
  ti zatrpavaš zatrpavaš zatrpavaš
  on/ona/ono zatrpava zatrpava zatrpava
  mi zatrpavamo zatrpavamo zatrpavamo
  vi zatrpavate zatrpavate zatrpavate
  oni/one/ona zatrpavaju zatrpavaju zatrpavaju
 • Perfekt od „zatrpavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam zatrpavao sam zatrpavala -
  ti si zatrpavao si zatrpavala -
  on/ona/ono je zatrpavao je zatrpavala je zatrpavalo
  mi smo zatrpavali smo zatrpavale -
  vi ste zatrpavali ste zatrpavale -
  oni/one/ona su zatrpavali su zatrpavale su zatrpavala