Konjugacija od zaračunati

 • Prezent od „zaračunati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja zaračunam zaračunam zaračunam
  ti zaračunaš zaračunaš zaračunaš
  on/ona/ono zaračuna zaračuna zaračuna
  mi zaračunamo zaračunamo zaračunamo
  vi zaračunate zaračunate zaračunate
  oni/one/ona zaračunaju zaračunaju zaračunaju
 • Perfekt od „zaračunati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam zaračunao sam zaračunala -
  ti si zaračunao si zaračunala -
  on/ona/ono je zaračunao je zaračunala je zaračunalo
  mi smo zaračunali smo zaračunale -
  vi ste zaračunali ste zaračunale -
  oni/one/ona su zaračunali su zaračunale su zaračunala