Konjugacija od zapodjenuti

 • Prezent od „zapodjenuti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja zapodjenem zapodjenem zapodjenem
  ti zapodjeneš zapodjeneš zapodjeneš
  on/ona/ono zapodjene zapodjene zapodjene
  mi zapodjenemo zapodjenemo zapodjenemo
  vi zapodjenete zapodjenete zapodjenete
  oni/one/ona zapodjenu zapodjenu zapodjenu
 • Perfekt od „zapodjenuti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam zapodjenuo sam zapodjenula -
  ti si zapodjenuo si zapodjenula -
  on/ona/ono je zapodjenuo je zapodjenula je zapodjenulo
  mi smo zapodjenuli smo zapodjenule -
  vi ste zapodjenuli ste zapodjenule -
  oni/one/ona su zapodjenuli su zapodjenule su zapodjenula