Konjugacija od zadimljavati

 • Prezent od „zadimljavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja zadimljavam zadimljavam zadimljavam
  ti zadimljavaš zadimljavaš zadimljavaš
  on/ona/ono zadimljava zadimljava zadimljava
  mi zadimljavamo zadimljavamo zadimljavamo
  vi zadimljavate zadimljavate zadimljavate
  oni/one/ona zadimljavaju zadimljavaju zadimljavaju
 • Perfekt od „zadimljavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam zadimljavao sam zadimljavala -
  ti si zadimljavao si zadimljavala -
  on/ona/ono je zadimljavao je zadimljavala je zadimljavalo
  mi smo zadimljavali smo zadimljavale -
  vi ste zadimljavali ste zadimljavale -
  oni/one/ona su zadimljavali su zadimljavale su zadimljavala