Konjugacija od vidjeti

 • Prezent od „vidjeti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja vidim vidim vidim
  ti vidiš vidiš vidiš
  on/ona/ono vidi vidi vidi
  mi vidimo vidimo vidimo
  vi vidite vidite vidite
  oni/one/ona vide vide vide
 • Perfekt od „vidjeti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam vidio sam vidjela -
  ti si vidio si vidjela -
  on/ona/ono je vidio je vidjela je vidjelo
  mi smo vidjeli smo vidjele -
  vi ste vidjeli ste vidjele -
  oni/one/ona su vidjeli su vidjele su vidjela