Konjugacija od utanačiti

 • Prezent od „utanačiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja utanačim utanačim utanačim
  ti utanačiš utanačiš utanačiš
  on/ona/ono utanači utanači utanači
  mi utanačimo utanačimo utanačimo
  vi utanačite utanačite utanačite
  oni/one/ona utanače utanače utanače
 • Perfekt od „utanačiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam utanačio sam utanačila -
  ti si utanačio si utanačila -
  on/ona/ono je utanačio je utanačila je utanačilo
  mi smo utanačili smo utanačile -
  vi ste utanačili ste utanačile -
  oni/one/ona su utanačili su utanačile su utanačila