Konjugacija od uobličiti

 • Prezent od „uobličiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja uobličim uobličim uobličim
  ti uobličiš uobličiš uobličiš
  on/ona/ono uobliči uobliči uobliči
  mi uobličimo uobličimo uobličimo
  vi uobličite uobličite uobličite
  oni/one/ona uobliče uobliče uobliče
 • Perfekt od „uobličiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam uobličio sam uobličila -
  ti si uobličio si uobličila -
  on/ona/ono je uobličio je uobličila je uobličilo
  mi smo uobličili smo uobličile -
  vi ste uobličili ste uobličile -
  oni/one/ona su uobličili su uobličile su uobličila