Konjugacija od umnažati

 • Prezent od „umnažati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja umnažam umnažam umnažam
  ti umnažaš umnažaš umnažaš
  on/ona/ono umnaža umnaža umnaža
  mi umnažamo umnažamo umnažamo
  vi umnažate umnažate umnažate
  oni/one/ona umnažaju umnažaju umnažaju
 • Perfekt od „umnažati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam umnažao sam umnažala -
  ti si umnažao si umnažala -
  on/ona/ono je umnažao je umnažala je umnažalo
  mi smo umnažali smo umnažale -
  vi ste umnažali ste umnažale -
  oni/one/ona su umnažali su umnažale su umnažala