Konjugacija od svlačiti

 • Prezent od „svlačiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja svlačim svlačim svlačim
  ti svlačiš svlačiš svlačiš
  on/ona/ono svlači svlači svlači
  mi svlačimo svlačimo svlačimo
  vi svlačite svlačite svlačite
  oni/one/ona svlače svlače svlače
 • Perfekt od „svlačiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam svlačio sam svlačila -
  ti si svlačio si svlačila -
  on/ona/ono je svlačio je svlačila je svlačilo
  mi smo svlačili smo svlačile -
  vi ste svlačili ste svlačile -
  oni/one/ona su svlačili su svlačile su svlačila