Konjugacija od smjeriti

 • Prezent od „smjeriti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja smjerim smjerim smjerim
  ti smjeriš smjeriš smjeriš
  on/ona/ono smjeri smjeri smjeri
  mi smjerimo smjerimo smjerimo
  vi smjerite smjerite smjerite
  oni/one/ona smjere smjere smjere
 • Perfekt od „smjeriti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam smjerio sam smjerila -
  ti si smjerio si smjerila -
  on/ona/ono je smjerio je smjerila je smjerilo
  mi smo smjerili smo smjerile -
  vi ste smjerili ste smjerile -
  oni/one/ona su smjerili su smjerile su smjerila