Konjugacija od slistiti

 • Prezent od „slistiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja slistim slistim slistim
  ti slistiš slistiš slistiš
  on/ona/ono slisti slisti slisti
  mi slistimo slistimo slistimo
  vi slistite slistite slistite
  oni/one/ona sliste sliste sliste
 • Perfekt od „slistiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam slistio sam slistila -
  ti si slistio si slistila -
  on/ona/ono je slistio je slistila je slistilo
  mi smo slistili smo slistile -
  vi ste slistili ste slistile -
  oni/one/ona su slistili su slistile su slistila