Konjugacija od sagibati

 • Prezent od „sagibati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sagibam sagibam sagibam
  ti sagibaš sagibaš sagibaš
  on/ona/ono sagiba sagiba sagiba
  mi sagibamo sagibamo sagibamo
  vi sagibate sagibate sagibate
  oni/one/ona sagibaju sagibaju sagibaju
 • Perfekt od „sagibati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam sagibao sam sagibala -
  ti si sagibao si sagibala -
  on/ona/ono je sagibao je sagibala je sagibalo
  mi smo sagibali smo sagibale -
  vi ste sagibali ste sagibale -
  oni/one/ona su sagibali su sagibale su sagibala