Konjugacija od rezervirati

 • Prezent od „rezervirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja rezerviram rezerviram rezerviram
  ti rezerviraš rezerviraš rezerviraš
  on/ona/ono rezervira rezervira rezervira
  mi rezerviramo rezerviramo rezerviramo
  vi rezervirate rezervirate rezervirate
  oni/one/ona rezerviraju rezerviraju rezerviraju
 • Perfekt od „rezervirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam rezervirao sam rezervirala -
  ti si rezervirao si rezervirala -
  on/ona/ono je rezervirao je rezervirala je rezerviralo
  mi smo rezervirali smo rezervirale -
  vi ste rezervirali ste rezervirale -
  oni/one/ona su rezervirali su rezervirale su rezervirala