Konjugacija od ranžirati

 • Prezent od „ranžirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja ranžiram ranžiram ranžiram
  ti ranžiraš ranžiraš ranžiraš
  on/ona/ono ranžira ranžira ranžira
  mi ranžiramo ranžiramo ranžiramo
  vi ranžirate ranžirate ranžirate
  oni/one/ona ranžiraju ranžiraju ranžiraju
 • Perfekt od „ranžirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam ranžirao sam ranžirala -
  ti si ranžirao si ranžirala -
  on/ona/ono je ranžirao je ranžirala je ranžiralo
  mi smo ranžirali smo ranžirale -
  vi ste ranžirali ste ranžirale -
  oni/one/ona su ranžirali su ranžirale su ranžirala