Konjugacija od račlati

 • Prezent od „račlati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja račlam račlam račlam
  ti račlaš račlaš račlaš
  on/ona/ono račla račla račla
  mi račlamo račlamo račlamo
  vi račlate račlate račlate
  oni/one/ona račlaju račlaju račlaju
 • Perfekt od „račlati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam račlao sam račlala -
  ti si račlao si račlala -
  on/ona/ono je račlao je račlala je račlalo
  mi smo račlali smo račlale -
  vi ste račlali ste račlale -
  oni/one/ona su račlali su račlale su račlala