Konjugacija od promiješati

 • Prezent od „promiješati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja promiješam promiješam promiješam
  ti promiješaš promiješaš promiješaš
  on/ona/ono promiješa promiješa promiješa
  mi promiješamo promiješamo promiješamo
  vi promiješate promiješate promiješate
  oni/one/ona promiješaju promiješaju promiješaju
 • Perfekt od „promiješati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam promiješao sam promiješala -
  ti si promiješao si promiješala -
  on/ona/ono je promiješao je promiješala je promiješalo
  mi smo promiješali smo promiješale -
  vi ste promiješali ste promiješale -
  oni/one/ona su promiješali su promiješale su promiješala