Konjugacija od priuštiti

 • Prezent od „priuštiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja priuštim priuštim priuštim
  ti priuštiš priuštiš priuštiš
  on/ona/ono priušti priušti priušti
  mi priuštimo priuštimo priuštimo
  vi priuštite priuštite priuštite
  oni/one/ona priušte priušte priušte
 • Perfekt od „priuštiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam priuštio sam priuštila -
  ti si priuštio si priuštila -
  on/ona/ono je priuštio je priuštila je priuštilo
  mi smo priuštili smo priuštile -
  vi ste priuštili ste priuštile -
  oni/one/ona su priuštili su priuštile su priuštila