Konjugacija od prinuditi

 • Prezent od „prinuditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja prinudim prinudim prinudim
  ti prinudiš prinudiš prinudiš
  on/ona/ono prinudi prinudi prinudi
  mi prinudimo prinudimo prinudimo
  vi prinudite prinudite prinudite
  oni/one/ona prinude prinude prinude
 • Perfekt od „prinuditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam prinudio sam prinudila -
  ti si prinudio si prinudila -
  on/ona/ono je prinudio je prinudila je prinudilo
  mi smo prinudili smo prinudile -
  vi ste prinudili ste prinudile -
  oni/one/ona su prinudili su prinudile su prinudila