Konjugacija od pridavati

 • Prezent od „pridavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pridajem pridajem pridajem
  ti pridaješ pridaješ pridaješ
  on/ona/ono pridaje pridaje pridaje
  mi pridajemo pridajemo pridajemo
  vi pridajete pridajete pridajete
  oni/one/ona pridaju pridaju pridaju
 • Perfekt od „pridavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pridavao sam pridavala -
  ti si pridavao si pridavala -
  on/ona/ono je pridavao je pridavala je pridavalo
  mi smo pridavali smo pridavale -
  vi ste pridavali ste pridavale -
  oni/one/ona su pridavali su pridavale su pridavala