Konjugacija od pretočiti

 • Prezent od „pretočiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pretočim pretočim pretočim
  ti pretočiš pretočiš pretočiš
  on/ona/ono pretoči pretoči pretoči
  mi pretočimo pretočimo pretočimo
  vi pretočite pretočite pretočite
  oni/one/ona pretoče pretoče pretoče
 • Perfekt od „pretočiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pretočio sam pretočila -
  ti si pretočio si pretočila -
  on/ona/ono je pretočio je pretočila je pretočilo
  mi smo pretočili smo pretočile -
  vi ste pretočili ste pretočile -
  oni/one/ona su pretočili su pretočile su pretočila