Konjugacija od preticati

 • Prezent od „preticati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pretičem pretičem pretičem
  ti pretičeš pretičeš pretičeš
  on/ona/ono pretiče pretiče pretiče
  mi pretičemo pretičemo pretičemo
  vi pretičete pretičete pretičete
  oni/one/ona pretiču pretiču pretiču
 • Perfekt od „preticati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam preticao sam preticala -
  ti si preticao si preticala -
  on/ona/ono je preticao je preticala je preticalo
  mi smo preticali smo preticale -
  vi ste preticali ste preticale -
  oni/one/ona su preticali su preticale su preticala