Konjugacija od preračunati

 • Prezent od „preračunati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja preračunam preračunam preračunam
  ti preračunaš preračunaš preračunaš
  on/ona/ono preračuna preračuna preračuna
  mi preračunamo preračunamo preračunamo
  vi preračunate preračunate preračunate
  oni/one/ona preračunaju preračunaju preračunaju
 • Perfekt od „preračunati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam preračunao sam preračunala -
  ti si preračunao si preračunala -
  on/ona/ono je preračunao je preračunala je preračunalo
  mi smo preračunali smo preračunale -
  vi ste preračunali ste preračunale -
  oni/one/ona su preračunali su preračunale su preračunala