Konjugacija od prekovati

 • Prezent od „prekovati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja prekujem prekujem prekujem
  ti prekuješ prekuješ prekuješ
  on/ona/ono prekuje prekuje prekuje
  mi prekujemo prekujemo prekujemo
  vi prekujete prekujete prekujete
  oni/one/ona prekuju prekuju prekuju
 • Perfekt od „prekovati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam prekovao sam prekovala -
  ti si prekovao si prekovala -
  on/ona/ono je prekovao je prekovala je prekovalo
  mi smo prekovali smo prekovale -
  vi ste prekovali ste prekovale -
  oni/one/ona su prekovali su prekovale su prekovala