Konjugacija od povlastiti

 • Prezent od „povlastiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja povlastim povlastim povlastim
  ti povlastiš povlastiš povlastiš
  on/ona/ono povlasti povlasti povlasti
  mi povlastimo povlastimo povlastimo
  vi povlastite povlastite povlastite
  oni/one/ona povlaste povlaste povlaste
 • Perfekt od „povlastiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam povlastio sam povlastila -
  ti si povlastio si povlastila -
  on/ona/ono je povlastio je povlastila je povlastilo
  mi smo povlastili smo povlastile -
  vi ste povlastili ste povlastile -
  oni/one/ona su povlastili su povlastile su povlastila