Konjugacija od pojačati

 • Prezent od „pojačati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pojačam pojačam pojačam
  ti pojačaš pojačaš pojačaš
  on/ona/ono pojača pojača pojača
  mi pojačamo pojačamo pojačamo
  vi pojačate pojačate pojačate
  oni/one/ona pojačaju pojačaju pojačaju
 • Perfekt od „pojačati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pojačao sam pojačala -
  ti si pojačao si pojačala -
  on/ona/ono je pojačao je pojačala je pojačalo
  mi smo pojačali smo pojačale -
  vi ste pojačali ste pojačale -
  oni/one/ona su pojačali su pojačale su pojačala