Konjugacija od pobiti

 • Prezent od „pobiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pobijem pobijem pobijem
  ti pobiješ pobiješ pobiješ
  on/ona/ono pobije pobije pobije
  mi pobijemo pobijemo pobijemo
  vi pobijete pobijete pobijete
  oni/one/ona pobiju pobiju pobiju
 • Perfekt od „pobiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pobio sam pobila -
  ti si pobio si pobila -
  on/ona/ono je pobio je pobila je pobilo
  mi smo pobili smo pobile -
  vi ste pobili ste pobile -
  oni/one/ona su pobili su pobile su pobila