Konjugacija od patvoriti

 • Prezent od „patvoriti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja patvorim patvorim patvorim
  ti patvoriš patvoriš patvoriš
  on/ona/ono patvori patvori patvori
  mi patvorimo patvorimo patvorimo
  vi patvorite patvorite patvorite
  oni/one/ona patvore patvore patvore
 • Perfekt od „patvoriti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam patvorio sam patvorila -
  ti si patvorio si patvorila -
  on/ona/ono je patvorio je patvorila je patvorilo
  mi smo patvorili smo patvorile -
  vi ste patvorili ste patvorile -
  oni/one/ona su patvorili su patvorile su patvorila