Konjugacija od paralizirati

 • Prezent od „paralizirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja paraliziram paraliziram paraliziram
  ti paraliziraš paraliziraš paraliziraš
  on/ona/ono paralizira paralizira paralizira
  mi paraliziramo paraliziramo paraliziramo
  vi paralizirate paralizirate paralizirate
  oni/one/ona paraliziraju paraliziraju paraliziraju
 • Perfekt od „paralizirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam paralizirao sam paralizirala -
  ti si paralizirao si paralizirala -
  on/ona/ono je paralizirao je paralizirala je paraliziralo
  mi smo paralizirali smo paralizirale -
  vi ste paralizirali ste paralizirale -
  oni/one/ona su paralizirali su paralizirale su paralizirala