Konjugacija od osnažiti

 • Prezent od „osnažiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja osnažim osnažim osnažim
  ti osnažiš osnažiš osnažiš
  on/ona/ono osnaži osnaži osnaži
  mi osnažimo osnažimo osnažimo
  vi osnažite osnažite osnažite
  oni/one/ona osnaže osnaže osnaže
 • Perfekt od „osnažiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam osnažio sam osnažila -
  ti si osnažio si osnažila -
  on/ona/ono je osnažio je osnažila je osnažilo
  mi smo osnažili smo osnažile -
  vi ste osnažili ste osnažile -
  oni/one/ona su osnažili su osnažile su osnažila