Konjugacija od odzračiti

 • Prezent od „odzračiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja odzračim odzračim odzračim
  ti odzračiš odzračiš odzračiš
  on/ona/ono odzrači odzrači odzrači
  mi odzračimo odzračimo odzračimo
  vi odzračite odzračite odzračite
  oni/one/ona odzrače odzrače odzrače
 • Perfekt od „odzračiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam odzračio sam odzračila -
  ti si odzračio si odzračila -
  on/ona/ono je odzračio je odzračila je odzračilo
  mi smo odzračili smo odzračile -
  vi ste odzračili ste odzračile -
  oni/one/ona su odzračili su odzračile su odzračila