Konjugacija od navlažiti

 • Prezent od „navlažiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja navlažim navlažim navlažim
  ti navlažiš navlažiš navlažiš
  on/ona/ono navlaži navlaži navlaži
  mi navlažimo navlažimo navlažimo
  vi navlažite navlažite navlažite
  oni/one/ona navlaže navlaže navlaže
 • Perfekt od „navlažiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam navlažio sam navlažila -
  ti si navlažio si navlažila -
  on/ona/ono je navlažio je navlažila je navlažilo
  mi smo navlažili smo navlažile -
  vi ste navlažili ste navlažile -
  oni/one/ona su navlažili su navlažile su navlažila