Konjugacija od napreći

 • Prezent od „napreći“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja napregnem napregnem napregnem
  ti napregneš napregneš napregneš
  on/ona/ono napregne napregne napregne
  mi napregnemo napregnemo napregnemo
  vi napregnete napregnete napregnete
  oni/one/ona napregnu napregnu napregnu
 • Perfekt od „napreći“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam napregnuo sam napregnula -
  ti si napregnuo si napregnula -
  on/ona/ono je napregnuo je napregnula je napregnulo
  mi smo napregnuli smo napregnule -
  vi ste napregnuli ste napregnule -
  oni/one/ona su napregnuli su napregnule su napregnula