Konjugacija od nadsvođivati

 • Prezent od „nadsvođivati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja nadsvođujem nadsvođujem nadsvođujem
  ti nadsvođuješ nadsvođuješ nadsvođuješ
  on/ona/ono nadsvođuje nadsvođuje nadsvođuje
  mi nadsvođujemo nadsvođujemo nadsvođujemo
  vi nadsvođujete nadsvođujete nadsvođujete
  oni/one/ona nadsvođuju nadsvođuju nadsvođuju
 • Perfekt od „nadsvođivati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam nadsvođivao sam nadsvođivala -
  ti si nadsvođivao si nadsvođivala -
  on/ona/ono je nadsvođivao je nadsvođivala je nadsvođivalo
  mi smo nadsvođivali smo nadsvođivale -
  vi ste nadsvođivali ste nadsvođivale -
  oni/one/ona su nadsvođivali su nadsvođivale su nadsvođivala