Konjugacija od jamčiti

 • Prezent od „jamčiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja jamčim jamčim jamčim
  ti jamčiš jamčiš jamčiš
  on/ona/ono jamči jamči jamči
  mi jamčimo jamčimo jamčimo
  vi jamčite jamčite jamčite
  oni/one/ona jamče jamče jamče
 • Perfekt od „jamčiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam jamčio sam jamčila -
  ti si jamčio si jamčila -
  on/ona/ono je jamčio je jamčila je jamčilo
  mi smo jamčili smo jamčile -
  vi ste jamčili ste jamčile -
  oni/one/ona su jamčili su jamčile su jamčila