Konjugacija od inflacionirati

 • Prezent od „inflacionirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja inflacioniram inflacioniram inflacioniram
  ti inflacioniraš inflacioniraš inflacioniraš
  on/ona/ono inflacionira inflacionira inflacionira
  mi inflacioniramo inflacioniramo inflacioniramo
  vi inflacionirate inflacionirate inflacionirate
  oni/one/ona inflacioniraju inflacioniraju inflacioniraju
 • Perfekt od „inflacionirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam inflacionirao sam inflacionirala -
  ti si inflacionirao si inflacionirala -
  on/ona/ono je inflacionirao je inflacionirala je inflacioniralo
  mi smo inflacionirali smo inflacionirale -
  vi ste inflacionirali ste inflacionirale -
  oni/one/ona su inflacionirali su inflacionirale su inflacionirala